Nagrody (informacje i formularze)

 

Kontakt

Wydział Lekarski
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne: nagroda naukowa - tel. 71 784 11 56
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 17 01

Wydział Farmaceutyczny
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne: nagroda naukowa - tel.:
71 784 05 37
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 02 02

Wydział Nauk o Zdrowiu
Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu: nagroda naukowa - tel.: 71 784 18 30
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 18 05

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 03 56
 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.05.2019 r. - pobierz
 • Informacja o terminach składania wniosków - pobierz
 • Wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów - pobierz
 • Wymagane dokumenty - pobierz
 • Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych - pobierz

Nagrody JMR za 2021 r

 1. komunikat Rektora na 2021
 2. komunikat Rektora na 2022

Nagrody JMR za 2020 r

 • Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz
 • Komunikat JMR z 31.01.2020 r. - pobierz
 • Zarządzenie 70 XV R 2020 - pobierz
 • Wniosek - nagroda rektora, osiągnięcia naukowe, indywidualna/zespołowa I albo II stopnia - pobierz
 • Wniosek - nagroda specjalna rektora, osiągnięcia naukowe za cykl publikacji, indywidualna/zespołowa - pobierz
 • Wniosek - nagroda specjalna rektora, osiągnięcia naukowe, komercjalizacja wyników badań naukowych, indywidualna/zespołowa - pobierz
 • Wniosek - nagroda rektora, osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna I stopnia, indywidualna II stopnia - pobierz
 • Wniosek - nagroda specjalna rektora, osiągnięcia dydaktyczne, indywidualna/zespołowa - pobierz
 • Wniosek - nagroda rektora, osiągnięcia organizacyjne, indywidualna/zespołowa I albo II stopnia - pobierz
 • Wniosek - nagroda rektora za całokształt dorobku - pobierz
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do nagrody - pobierz

Nagrody MZ

 • Rozporządzenie w sprawie nagród - pobierz
 • Wniosek o przyznanie nagrody - pobierz

Nagrody  PAN

» Regulamin
» Ogłoszenie
» Karta zgłoszenia

Inne nagrody