Centrum Zarządzania Projektami

Celem jednostki jest:

 • Aktywne wspieranie pracowników w pozyskiwaniu środków finansowych na badania, pochodzących z różnych źródeł krajowych, zagranicznych oraz własnych
 • Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i rozwój uczelni
 • Ochrona wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych
 • Zapewnienie prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów

W skład Centrum wchodzą:

 • Sekcja Pozyskiwania Projektów
 • I Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów 
 • II Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów

Sekcja Pozyskiwania Projektów

 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniego instrumentu finansującego
 • Informowanie o aktualnych naborach
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków pod względem formalnym
 • Pomoc w konstruowaniu budżetu projektu (szacowanie kosztów, ocena kwalifikowalności VAT)
 • analiza wniosków projektowych pod kątem potrzeb ewaluacyjnych uczelni
 • Pomoc w przygotowaniu odwołania
 • Rejestr składanych wniosków
 • Powołanie zespołu oceny wniosku projektowego

I Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów 

 • Procedowanie umów na realizacją projektów
 • Powołanie zespołu projektowego (umowy z badaczami)
 • Ustalenie harmonogramu wydatkowania w projektach
 • Wdrożenie badaczy do zasad pracy projektowej
 • Monitorowanie realizacji projektu, harmonogramu działań, trwałość projektu
 • Zgłaszanie zmian w projekcie
 • Komercjalizacja wyników projektów
 • Zakończenie realizacji projektu

II Sekcja Realizacji i Rozliczeń Projektów

 • Obsługa rozliczeń projektów
 • Weryfikacja kwalifikowalności kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • weryfikacja postępu finansowego projektu z założonym harmonogramem
 • Przygotowanie/ kontrola sprawozdań finansowych
 • Wsparcie podczas kontroli/audytu
16.09.2020